Cybersecurity health scan

Meten is weten!

Bedrijven en organisaties zijn vooral bezig met primaire processen. Hierdoor is er vaak weinig aandacht voor de ondersteunende processen en techniek. DataNed ontzorgt u hierbij en neemt uw infrastructuur onder de loep.

Onze cybersecurity specialisten brengen de volgende zaken in kaart:
– welke controllers, servers en pc’s zijn er in het netwerk?
– zijn de servers en pc ’s goed beschermt?
– op welk vlak zijn snelle verbeteringen mogelijk?

Onze specialisten maken een rapportage van het onderzoek en spreken dit met u door.

IEC-62443 Cybersecurity management systeem

Hoe blijft mijn ICS/OT omgeving veilig ?

U heeft de juiste mix van techniek, processen en menselijk handeling weten te vinden? Uw ICS omgeving voldoet nu aan de normen en kaders die voor uw branche zijn opgesteld, maar voldoet deze morgen ook nog hieraan?

Een Cybersecurity Management Systeem (CSMS) draagt hiervoor zorg, maar behelst meer dan alleen techniek. Denk bijvoorbeeld aan terug kerende toetsmomenten beschrijven, verantwoordelijke controle functionarissen benoemen. De cybersecurity specialisten van DataNed helpen u met het opzetten van uw Cybersecurity Management Systeem.

Ontwerp & architectuur

Hoe krijgt ik het beste ondersteunend systeem voor mijn primaire proces?

U weet als geen ander hoe uw primaire proces werkt en hoe u dit aan- en bestuurt.
Maar hoe zorgt u ervoor dat uw netwerk beschermt is tegen ongewenste toegang? Op welke wijze worden uw (SCADA)servers en PLC’s beschermt tegen digitale dreigingen?
Security by Design is de Engelse term die gebruikt wordt voor een ontwerpfilosofie waarbij een gelaagde vorm beveiliging centraal staat, waardoor de kans op digitale aanvallen wordt verkleind.

Onze cybersecurity specialisten helpen u met het maken van een robuust en veilig ontwerp.

Netwerkanalyse

(Netwerk) meten is (zeker) weten!

Netwerken worden vaak ervaren als een beperkende factor, maar is dit terecht?
Soms beschikken netwerken inderdaad niet meer over voldoende doorvoer capaciteit. En wanneer dit zo is, wat kan daar dan aan gedaan worden? Vaak is de oorzaak te vinden in de verouderde software, of onjuiste configuraties.
Tijdens een netwerkanalyse wordt er gekeken wat er precies over het netwerk communiceert en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Permanente netwerkanalyse kan tevens helpen om vroegtijdig aantasten van de bescherming van uw systemen aan het licht te brengen. Onze cybersecurity specialisten helpen u het netwerk onder controle te krijgen en te houden.

Netwerksegmentatie

Verdeel en heers!

Aanvankelijk kleine netwerken voor specifieke doelgroepen groeien vaak uit tot een groot netwerk voor allerlei doelgroepen. Helaas is het in een netwerk zonder interne barrières, een zogenaamd plat netwerk, niet mogelijk om delen van het netwerk af te schermen. Iets wat je in de fysieke wereld wel zou doen met bijvoorbeeld branddeuren.

Daarom wordt in normen en kaders die hiervoor zijn opgesteld vaak voorgeschreven om het netwerk (alsnog) te verdelen in zones; binnen de IEC-62443 normering wordt dit gedaan aan de hand van Zones and Conduits. Iedere zone moet voorzien zijn van beschermende maatregelen en toegang tot deze zones wordt middels conduits (verbindingskanalen) ingeregeld.

Onze cybersecurity specialisten helpen uw bestaande netwerk(en) in zones in te delen en beschermende maatregelen aan te brengen.