VISIE

DATANED wil het verschil maken en uw omgeving veiliger maken.
DATANED ziet dat er binnen ontwerpen te weinig aandacht is voor security.
Security by Design is vaak nog ver te zoeken.

DATANED vind het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om operationele omgevingen digitaal te beveiligen.
DATANED doet dit door het inzetten van haar specifieke kennis en kunde om letsel bij mensen of materiele en ecnonomische schade te voorkomen.

DATANED vind dat beter kan en moet en dat borging vaak ontbreekt. Dat gaat de mensen van DATANED aan het hart.